Carnets i autoritzacions

 

Inscrits al Registre d´Establiments Industrials de Catalunya i al Registre d´Empreses Acreditades Sector de la Construcció (REA), disposem de les autoritzacions i registres per part del Departament d'Indústria per a realitzar les següents instal.lacions :
- Registre de baixa tensió categoria especialista . Empresa Instal.ladora d´Electricitat (REIE).
- Carnet d´ Instal.lador d´aigua.
- Registre de calefacció i climatització (RITE)
- Registre de gas amb categoria IG-II. (REIG)
- Registre de Instal.lacions Petrolíferes ( REIP-1)
- Registre d´instal.ladors de Telecomunicacions de Catalunya.
- Registe d´Empresa instal.ladora, mantenidora o reparadora d´aparells fixes de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor.