Certificacions


Reconeixement en la millora de la qualitat concedit per la Generalitat de Catalunya (CIDEM).

 

CLASSIFICACIONS EMPRESARIALS PER LA JUNTA CONSULTIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN:

 

OBRES:
- Enllumenats, il.luminacions i balises lluminoses.
- Distribució de baixa tensió.
- Instal.lacions elèctriques.
- Ventilació, calefacció i climatització.
- De lampista i sanitàries.

SERVEIS:

- Manteniment i reparació d´equips i instal.lacions elèctriques i electròniques.
- Manteniment i reparació d´equips i instal.lacions de fontaneria, conduccions d´aigua i de gas.
- Manteniment i reparació d´equips i instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

 

Certificat REPRO de QUALITAT com a Proveïdors dels Sectors de la energia elèctrica, petroli, aigua i gas.

 

Certificat ACHILLES de Proveïdor homologat per Endesa per exercir com a Punt de Servei Endesa,i Operador de Xarxes de baixa i mitja tensió i del manteniment de les instal.lacions de gas.