Calefacció

>OFERTES CALEFACCIÓ<

► Instal·lacions en edificis d'habitatges. 

► Calefaccions de gas-oil. 

► Calefaccions de gas natural. 

► Calefaccions elèctriques amb acumuladors de tarifa nocturna i emissors de baix consum.

► Calefacció per terra radiant elèctric i per aigua calenta. 

► Sales de calderes. 

► Instal·lacions petrolíferes d'ús propi (dipòsits de gas-oil).

► Calefacció de grans recintes amb aerotermos. 

► Radiadors alumini, sistemes inverter (Calent/fred) i tovallolers elèctrics.

► Manteniment i reparació de calderes de gas, gasoil o elèctriques