Fontaneria

Instal·lacions en edificis d'habitatges.

►Instal·lacions en locals comercials i de pública concurrència.

►Xarxes de subministrament d'aigua potable.

►Regs per aspersió programable en jardins.

►Grups de pressió.

►Xarxes contra incendis, BIE'S.

►Subministrament i venda de sanitaris, aixetes i accessoris de bany.

►Tractament d'aigües: Descalcificadors, cloradors i osmosis.

►Butlletins d'aigua.

►Servei de reparacions.