Gas

 

 

 ►Instal.lacions en edificis d´habitatges.

 ►Instal.lacions en locals comercials, industrials i de pública concurrència.

 ►Canalitzacions en baixa i mitja pressió.

 ►Manteniment de calderes domèstiques.

 ►Subministrament i venta de calderes de gas amb descomptes i ofertes addicionals d´Endesa.

 ►Butlletins de gas.

 ►Certificats de revisisió de gas.

 ►Serveis de manteniment domèstic i industrial.