Xarxes de baixa i mitja tensió

 

 

 ► Instal.lacions i manteniment de línies elèctriques de baixa i mitja tensió aèries i subterrànies.

 ► Centres de transformació privats i de companyia de MT A BT.

 ► Urbanitzacions.

 ► Canvis de Tensió.

 ► Estudis de consum energètics.

 ► Detecció d´avaries.