GENER 2015      Instal·lació elèctrica d'autoconsum en casa rural aillada, casa Mateus, casa autosuficient elèctricament mitjançant panells fotovoltaics, bateries, i equips que permeten controlar en tot  moment el seu consum.